Адміністрації сайту пропонує укласти Угоду користувача на наведених нижче умовах

1. Терміни та визначення

1.1. Угода користувача – цей документ з усіма доповненнями та змінами, що утворює договір приєднання.
1.2. Адміністрація сайту – INTROSERV d.o.o.
1.3. Користувач – фізична особа, яка має намір або використовує Сайт.
1.4. Сайт – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», що призначена для відображення у браузері, доступ до якого здійснюється з використанням доменного імені «INTROSERV.eu», а також його піддоменів.

2. Предмет угоди

2.1 Адміністрація сайту пропонує використання Сайту в таких цілях:
2.1.1 Ознайомлення з опублікованою на Сайті інформацією.
2.1.2 Здійснення реєстрації та авторизації на сайті.
2.1.3 Доступ до послуг хостингу на підставі відповідного договору.
2.1.4 Зв'язок із Адміністрацією сайту.
2.2 У разі наявності між Адміністрацією сайту та Користувачем договору на надання послуг хостингу, Угода користувача застосовується в частині, що не суперечить такому договору.

3. Загальні положення

3.1. З метою ідентифікації Користувача та виконання Угоди Користувач надає наступні дані про себе: Прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону.
3.2. Адміністрація сайту автоматично обробляє дані, передбачені міжнародними протоколами обміну даних з метою доступу до Сайту через Інтернет, а також ідентифікації технічної сесії користувача, включаючи, але не обмежуючись: IP-адреса, MAC-адреса, ID пристрою, IMEI, MEID, дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, час доступу.
3.3. У разі використання Сайту за допомогою веб-браузера Користувач зобов'язаний дозволяти приймати та віддавати cookies.
3.4. До відносин сторін щодо надання Сайту на безоплатній основі не підлягає застосування положення законодавства про захист прав споживачів.

4. Ліцензія на використання Сайту

4.1. Адміністрація надає Користувачеві право безоплатного функціонального використання Сайту Адміністрації на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії в межах функціональних можливостей.
4.2. Користувач зобов'язаний використовувати сайт через веб-браузер.
4.3. Адміністрація сайту самостійно визначає функціональність програмних засобів Сайту, забороняє або дозволяє доступ до будь-яких розділів без будь-яких повідомлень Користувача.
4.4. Адміністрація має право вводити технічні обмеження використання Сайту без попередження Користувача.
4.5. Використання Сайту засобами, що не передбачені Угодою, не допускається.

5. Повідомлення

5.1. Користувач погоджується отримувати від Адміністрації на вказані при реєстрації контакти інформаційні електронні повідомлення електронною поштою або телефоном про важливі події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним.
5.2. Адміністрація має право використовувати інформаційні електронні повідомлення для інформування Користувача про можливості Сайту, послуги, акції та спеціальні пропозиції.

6. Заключні положення

6.1. Угода користувача може бути змінена Адміністрацією сайту в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача.
6.2. Угода користувача опублікована на сторінці Сайту за адресою https://introserv.eu/ua/legal/terms-of-use/.
6.3. Усі зміни та доповнення Угоди набувають чинності з моменту публікації.
6.4. Користувач зобов'язаний самостійно відстежувати зміни та доповнення, що вносяться в Угоду користувача, знайомиться з ними.
6.5. Користувач зобов'язаний самостійно знайомитися зі змінами в угоді користувача, що набирають чинності в момент їх публікації.
6.6. У разі незгоди з Угодою користувача Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту.
6.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, заподіяні внесенням змін або доповнень до Угоди користувача.
6.8. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з використанням Сайту.
6.9. У разі притягнення Адміністрації до відповідальності або накладення на неї стягнення у зв'язку з недотриманням Угоди користувача, допущеними Користувачем порушеннями прав та/або інтересів третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень, такий Користувач зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати збитки Адміністрації.
6.10. Приймаючи Угоду користувача, Користувач погоджується з Політикою конфіденційності, опублікованою на сайті https://introserv.eu/ua/legal/terms-of-use/.