Pogoji uporabe

Upravitelj strani predlaga sklenitev Uporabniškega sporazuma pod spodaj navedenimi pogoji

1. Izrazi in definicije

1.1. Uporabniški sporazum je dokument z vsemi dodatki in spremembami, ki tvorijo pristopno pogodbo.
1.2. Upravitelj strani - INTROSERV d. o. o.
1.3. Uporabnik je posameznik, ki namerava uporabljati spletno mesto ali ga že uporablja.
1.4. Spletno mesto je sklop programov za elektronske računalnike in druge informacije v informacijskem in telekomunikacijskem omrežju "Internet", namenjenih prikazovanju v brskalniku, dostop do katerega se izvaja z uporabo imena domene "

 

2. Predmet sporazuma

2.1 Upravitelj spletnega mesta predlaga uporabo spletnega mesta za naslednje namene:
2.1.1 Seznanitev z informacijami, objavljenimi na spletnem mestu.
2.1.2 Registracijo in avtorizacijo na spletnem mestu.
2.1.3 Dostop do storitev gostovanja na podlagi ustreznega sporazuma.
2.1.4 Komunikacijo z Upraviteljem spletnega mesta.
2.2 Če med Upraviteljem spletnega mesta in Uporabnikom obstaja dogovor o zagotavljanju storitev gostovanja, se Uporabniški sporazum uporablja v delu, ki ni v nasprotju s takšno pogodbo.

 

3. Splošne določbe

3.1. Za identifikacijo uporabnika in izpolnitev uporabniškega sporazuma uporabnik navede naslednje podatke o sebi: priimek, ime, elektronski naslov in telefonsko številko.
3.2. Upravitelj spletnega mesta samodejno obdeluje podatke, predvidene v mednarodnih protokolih za izmenjavo podatkov, z namenom dostopa do spletnega mesta prek interneta, pa tudi za identifikacijo uporabnikove tehnične seje, vključno z, vendar ne omejeno na: IP naslov uporabnika, naslov MAC, ID naprava, IMEI, MEID, podatki iz piškotkov, informacije o brskalniku, operacijski sistem in čas dostopa. 3.3. Pri uporabi spletnega mesta prek spletnega brskalnika je Uporabnik dolžan dovoliti sprejem in potrditev piškotkov.
3.4. Odnosi strank pri zagotavljanju brezplačnega spletnega mesta niso predmet določb zakonodaje o varstvu potrošnikov.

4. Licenca za uporabo Spletnega mesta

4.1. Upravitelj daje Uporabniku pravico do brezplačne funkcionalne uporabe spletnega mesta Upravitelja pod pogoji preproste (neizključne) neprenosljive licence v mejah (svojih) funkcionalnih odgovornosti.
4.2. Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati prek spletnega brskalnika.
4.3. Upravitelj spletnega mesta neodvisno določa funkcionalnost programske opreme spletnega mesta, prepoveduje ali dovoljuje dostop do katerega koli odseka brez kakršnega koli obvestila Uporabnika.
4.4. Upravitelj ima pravico uvesti tehnične omejitve uporabe spletnega mesta, ne da bi o tem obvestila Uporabnika. 4.5. Uporaba spletnega mesta na načine, ki niso predvideni z Uporabniško pogodbo, ni dovoljena.

5. Obvestila

5.1. Uporabnik se strinja, da bo od Upravitelja preko kontaktnih podatkov, navedenih med registracijo, po elektronski pošti ali telefonu prejemal informativna elektronska poštna sporočila o pomembnih dogodkih, ki se zgodijo na spletnem mestu ali v povezavi z njim.
5.2. Upravitelj ima pravico uporabiti informativna elektronska sporočila za obveščanje Uporabnika o zmogljivostih spletnega mesta, ponujenih storitvah, promocijah in posebnih ponudbah.

6. Končne določbe

6.1. Uporabniški sporazum lahko Upravitelj spletnega mesta kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila Uporabnika.
6.2. Uporabniški sporazum je objavljen na spletni strani na naslovu legal/terms-of-use/.
6.3. Vse spremembe in dopolnitve Uporabniškega sporazuma začnejo veljati od trenutka objave.
6.4. Uporabnik je dolžan samostojno spremljati spremembe in dopolnitve Uporabniškega sporazuma ter se z njimi seznaniti.
6.5. Uporabnik se je dolžan samostojno seznaniti s spremembami Uporabniškega sporazuma, ki začnejo veljati v času njihove objave.
6.6. V primeru nestrinjanja z Uporabniškim sporazumom je Uporabnik dolžan prenehati uporabljati spletno mesto.
6.7. Upravitelj spletnega mesta ni odgovoren za izgube, ki nastanejo zaradi sprememb ali dopolnitev Uporabniškega sporazuma. 6.8. Upravitelj spletnega mesta ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, povzročeno Uporabniku v zvezi z uporabo spletnega mesta.
6.9. Če je Upravitelj priveden pred sodišče ali mu je naložena kazen v zvezi z neupoštevanjem Uporabniškega sporazuma zaradi kršenja Uporabnikovih pravic in/ali interesov tretjih oseb ter zakonskih prepovedi ali omejitev, je tak Uporabnik dolžan v celoti nadomestiti izgubo Upravitelja.
6.10. S sprejetjem Uporabniškega sporazuma se Uporabnik strinja s Politiko zasebnosti, objavljeno na spletnem mestu (legal/privacypolicy/).